osoba dezynfekująca


Deratyzacja Gryzoni

Deratyzacja- Jest zabiegiem, w wyniku którego usunięte zostają szczury i inne gryzonie oraz związane z nimi niebezpieczeństwa. Jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym przez gryzonie. Odszczurzanie jest realizowane za pomocą środków chemicznych, biologicznych oraz
fizycznych. Aby mieć wysoką skuteczność deratyzację standardowo przeprowadza się łącząc kilka metod zwalczania gryzoni – metody nie chemiczne i metody chemiczne. Najpopularniejsze są trutki na szczury oraz pułapki.
Co może zrobić firma a czego nie może zrobić klient?
Można pomyśleć, że samodzielne zwalczanie szczurów oraz myszy jest łatwe. Jednak w wielu przypadkach rzeczywistość pokazuje, że odszczurzanie to działanie wymagające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Znajomość zwyczajów gnieżdżenia się i rozmnażania gryzoni ma ogromne znaczenie dla sprawnej eliminacji szkodników, jednocześnie znajomość dostępnych na rynku metod ich usuwania pozwala na szybkie wytępienie gryzoni

Co istotne, nasza profesjonalna firma oferujące deratyzację zajmują się nie tylko rozstawieniem pułapek czy doborem trutki, lecz przede wszystkim utylizacją martwych gryzoni. Prawidłowa utylizacja martwych gryzoni ma znaczenie dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Z tego też powodu mając podejrzenie problemu z gryzoniami powinniśmy się skontaktować z profesjonalną firmą, która zajmie się nim ekspresowo i solidnie – od zdiagnozowania po zabezpieczenie budynku przed kolejnymi szkodnikami.